Accommodatie

In ons complex van 16.000 m². beschikken we over 80 ULO bewaarcellen, 3 grote koelcellen en 6 kleinere koelcellen.

Centraal in het gebouw bevindt zich de grote aan- en afvoergang en aan de noorwestkant 2 laaddocks en aan de oostzijde 1 laaddock. Alle verlading kan hierdoor overdekt plaatsvinden.

Het totale opslagvolume is uit te drukken in ruim 16.000 palletplaatsen, 16 miljoen kg. fruit of 700.000 leliekratten.

Accom-modatie

In ons complex van 16.000 m². beschikken we over 80 ULO bewaarcellen, 3 grote koelcellen en 6 kleinere koelcellen.

Centraal in het gebouw bevindt zich de grote aan- en afvoergang en aan de noorwestkant 2 laaddocks en aan de oostzijde 1 laaddock. Alle verlading kan hierdoor overdekt plaatsvinden.

Het totale opslagvolume is uit te drukken in ruim 16.000 palletplaatsen, 16 miljoen kg. fruit of 700.000 leliekratten.

Controle en besturing

24/7 is er computergestuurde bewaking van alle koel- en ULO cellen op diverse temperatuurinstellingen, zuurstof (O2), kooldioxide (CO2), Stikstof (N2) en vochtafgifte.

Minimaal 1 x per week is er visuele en handmatige controle van O2 en CO2 waardes en worden celtemperaturen en producttemperaturen gecontroleerd. 7 dagen per week is er visuele controle van alle bewaarcellen en installaties.

Voor het uitvoeren van kleinschalige bewaarproeven met diverse producten beschikken we over enkele kleine proefcellen.

In verband met de opslag van groenten en fruit vindt er in en rondom het gebouw ongediertebestrijding plaats door SEPP bedrijfshygiëne.

Controle en besturing

24/7 is er computergestuurde bewaking van alle koel- en ULO cellen op diverse temperatuurinstellingen, zuurstof (O2), kooldioxide (CO2), Stikstof (N2) en vochtafgifte.

Minimaal 1 x per week is er visuele en handmatige controle van O2 en CO2 waardes en worden celtemperaturen en producttemperaturen gecontroleerd. 7 dagen per week is er visuele controle van alle bewaarcellen en installaties.

Voor het uitvoeren van kleinschalige bewaarproeven met diverse producten beschikken we over enkele kleine proefcellen.

In verband met de opslag van groenten en fruit vindt er in en rondom het gebouw ongediertebestrijding plaats door SEPP bedrijfshygiëne.