Controle en besturing

 

24/7  is er computergestuurde bewaking van alle koel- en ULO cellen op diverse temperatuurinstellingen, zuurstof (O2), kooldioxide (CO2), Stikstof (N2) en vochtafgifte.

Minimaal 1 x per week is er visuele en handmatige controle van O2 en CO2 waardes en worden celtemperaturen en producttemperaturen gecontroleerd. 7 dagen per week is er visuele controle van alle bewaarcellen en installaties.

Voor het uitvoeren van kleinschalige bewaarproeven met diverse producten beschikken we over enkele kleine proefcellen.

In verband met de opslag van groenten en fruit vindt er in en rondom het gebouw ongediertebestrijding plaats door SEPP bedrijfshygiëne.